• Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 28. 2. 2024
  • Kontakty

   • Hotelová akadémia
   • +421 51 77 327 01
   • Baštova 32, 080 85 Prešov Slovakia
   • MVDr. Jozef Šenko Mobil: 0948 882 400 Tel: 051/773 26 79 051/773 27 01 kl. 111 E-mail: jozef.senko@hapresov.edu.sk
   • Mgr. Beáta Ignatová Mobil: 0948 883 655 Tel: 051/773 27 01 kl. 113 E-mail: beata.ignatova@hapresov.edu.sk
   • Mgr. Ľudmila Harčariková Mobil: 0948 885 766 Tel: 051/773 27 01 kl. 112 E-mail: ludmila.harcarikova@hapresov.edu.sk
   • Mária Palčová Mobil: 0948 883 685 Tel: 051/773 27 01 kl. 110 E-mail: maria.palcova@hapresov.edu.sk
  • Prihlásenie